ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో సావిత్రిభాయ్ పూలే హాస్టల్ వద్ద గల క్వారెంటైన్ కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.

ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో సావిత్రిభాయ్ పూలే హాస్టల్ వద్ద గల క్వారెంటైన్ కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ అధికారులు తో వైసీపీ నగర అధ్యక్షులు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో క్వారెంటైన్ కేంద్రంలో ఉన్న వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన వారిని సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. భోజన వసతి, ప్రభుత్వం వారికి కల్పిస్తున్న సదుపాయాలును అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని అన్నారు. క్వారెంటైన్ నిర్వహణ పట్ల మంత్రివర్యులు సంతృప్తి ని వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమంలో జేసీ, rdo అధికారులు, వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు రొంగలి జగన్నాధం గారు వైసీపీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *