విజయనగరం పట్టణం గాజులరేగ లోని కంటేన్మెంత్ ప్రాంతాన్ని విశాఖ రేంజ్ డీఐజీ శ్రీ ఎల్.కే.వి. రంగారావు, ఐపీఎస్, విజయనగరం జిల్లా ఎస్పీ శ్రీమతి బి. రాజకుమారి, ఐపీఎస్ సందర్శించారు

విజయనగరం పట్టణం గాజులరేగ లోని కంటేన్మెంత్ ప్రాంతాన్ని జూన్ 30న విశాఖపట్నం రేంజ్ డీఐజీ శ్రీ ఎల్.కే.వి. రంగారావు, ఐపీఎస్, విజయనగరం జిల్లా ఎస్పీ శ్రీమతి బి. రాజకుమారి, ఐపీఎస్ సందర్శించి, అక్కడ ప్రజలను కలిసి, కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తి కాకుండా శుభ్రతను పాటించాలని, బయట ఎవ్వరూ తిరగొద్దని, శానిటేషన్ పనులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *